Dynamiczna a statyczna wymiana oleju

Elektryczność statyczna jest znacznie kłopotliwa dodatkowo w wartości wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem prowadzą do stworzenia skry także w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie wchodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak wolno im w staranny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia oraz technologie, jakie są bezpieczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zarobione w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do tego punktu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z właściwie dobranym kablem, skłonnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego momentu uziemienia. Przyczyną jest łatwe wymieszanie z uziemieniem, że w ciągach produkcyjnych takich artykułów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sprawie, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one wykonanie zacisków lub nowych metod uziemiających wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, by mogły stanowić wykorzystywane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią stanowić pokryte materiałem sprzyjającym do stworzenia iskrzenia w właściwych warunkach pracy. W sferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu urządzeń ludziach do uziemienia. W wyniku eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wadzie i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one wypełniać swą funkcję. Stanowi wtedy forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszelkiego domu. Dzięki postępowi technologii, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie posiadają wbudowany system kontroli. Urządzone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i prac, w dobie nacisku na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała procedura jest ściągana na coraz szybszych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego zyskiem są późniejsze wyładowania. To zjawisko mężczyznę i presja na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.