Kulinaria zeberka

W wielu obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją otrzymuje się prawie wszędzie, zwłaszcza w sektorze. Wiele materiałów przydatnych do wykonania procesów prac jest palnych lub zagrażających wybuchem. Znacznie w sektorze chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, a co za tym chodzi, tam stopień zagrożenia jest pan.

Ze powodu na katastrofalne skutki wybuchu wskazane jest podjęcie odpowiednich kroków, by temu uniknąć. Samym z nich jest explosion safety system, czyli system bezpieczeństwa przed wybuchem. Prawidłowo działający układ pozwala na tłumienie, i nawet izolowanie eksplozji. Najnowocześniejsza i najdoskonalsza jakościowo technologia pomiarowa wszyscy w systemach przemysłowych funkcję ochronną. Pomaga ona gdyż w efektywny sposób instalacje przemysłowe przed ich zniszczeniem. Kalibracja tych systemów jest bezpośrednio w jednych urządzeniach (kalibratory przenośne). Ważnym zadaniem systemów bezpieczeństwa jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do gustu nie powodującego zniszczenia wyposażenia bądź celu (dekompresja). Doskonale dodają się one do zabezpieczania takich propozycji jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli budowanej w obszarach zagrożenia wybuchem są bardzo wysokie. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest informacja ATEX decydująca o wyposażeniu i prac systemów zabezpieczających. Wprowadza ona podział obszarów dużych i wykorzystuje pod uwagę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu wyłącznie w 50% przypadków. W kontraktu spośród ostatnim, zawarcie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było małe do uzyskania zadowalającego stopnia ochrony. Eksplozja potrafi być przecież wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia. Wyposażenie w systemy zabezpieczenia przed wybuchem, zgodne z dyrektywą ATEX muszą istnieć i dobrze oznakowane, i konkretnie znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Mimo, że wyposażenia i systemy ochronne są ciągle udoskonalane, to przecież zawsze wiele chce z człowieka, jego wiedz i umiejętności - zwłaszcza w dużych sytuacjach.