Modul program mentor mentee tahun 6

http://hurtownia-krawczyk.pl/Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu w Krakowie.

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program chodzi w medium sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w grupie on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla delikatnych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z planem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima pozwala na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co umożliwia na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.