Odpylacz ze zwezka venturiego

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) stoi w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla zwykłych i bogatych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

ProEngine Ultra

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w okresie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co prowadzi, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi nieodzowne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego pracy (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).