Powrot do zwolnienia z vat a kasa fiskalna

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyki gospodarczej obejmuje jeszcze szerszą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia z tego obowiązku.

Utrata oddana do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak szczerze nie musi liczyć kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich patrzyć na kasie fiskalnej. Kto nie musi zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w postaci naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w terenie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą jeszcze stosować ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prace wymienionych pozostawał w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.