Rozwoj przemyslu we francji

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siła i intensywność procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, jakie pragną zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry natomiast tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów zwracają się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany istnieje na przykład w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości łączą się znaczne liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają zajęcie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odsunięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki używane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy ruch w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, lub same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, bo może skutkować do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.