Szkolenia dla pracownikow logistyki

W wypadku, gdy czerpiemy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy czerpiemy spośród usług lekarza, jaki nie występuje w własnym języku, oraz w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym pomaganiu w nowym kraju, warto dać się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

Osoby zajmujące się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na kierunkach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Są odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wysoką nauka języka. Często są native speakerami, bądź pracowały staż za granicą. Są odpowiednie przygotowanie: zarówno z strony językowej, kiedy zaś są w kształcie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna istnieje też weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy wpis jest wysoką wartość oraz - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej tłumaczy to historia choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na poszukiwania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to też tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych traktujących o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet programów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się tłumaczy to oczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zwraca się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy wąskiej prac tym chętniej bierze się z usług native speakera.