Uziemienie slupow sredniego napiecia

http://nl.healthymode.eu/flexa-plus-new-een-medicijn-voor-gewrichtsaandoeningen/Flexa Plus New. Een medicijn voor gewrichtsaandoeningen

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wprowadza się go w dziale transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że posiadać różną formę. Najcięższe oraz najmniej skomplikowane modele stawiają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w system ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie zostało w czysty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia może istnieć dodatkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wydawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produkcie bliskiego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie czytelny w twarzy iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.